PAR MUMS

KVADRIFRONS ir nevalstiska, nekomerciāla un institucionāli neatkarīga teātra trupa, ko 2017. gada septembrī dibināja bariņš domubiedru - Reinis Boters, Klāvs Mellis, Āris Matesovičs, Ance Strazda un Evarts Melnalksnis. Laikam ejot, mūsu sastāvs ir mainījies. Pašlaik grupas kodolā kopā ar Reini, Klāvu, Āri un Anci ir arī pasaulē labākā tehniskā komanda - Jānis Sniķers, Kārlis Staņa, Kārlis Tone un Inese Tone. KVADRIFRONS ir pārmaiņu, ceļa un divējādības zīme. Mūsu nosaukums nozīmē skatienu, kas raugās uz visām debespusēm un vienlaikus pagātnē un nākotnē.

Kopā ar laikabiedriem un dažreiz tikai paši savā nodabā mēs nodarbojamies ar to, kas mums šķiet svarīgs, interesants, nepieciešams un sajūsminošs. Cenšamies būt gan laikmetīgi, gan dramatiski, gan starpdisciplināri, gan performatīvi, veidojot mākslas telpu, kurā visdažādākie cilvēki var justies piederīgi un uzrunāti. Savā programmā iekļaujam ne tikai teātra, bet arī mūzikas, vizuālās mākslas un kino elementus. KVADRIFRONS vēlas runāt par cilvēku un sabiedrības attiecībām šobrīd, kritiski izvērtēt pagājušo, aktīvi reaģēt uz notiekošo un veidot vīziju nākotnei, nepiemirstot arī pretrunas, smieklus un asprātības.

Pateicoties dažādām apstākļu sakritībām, KVADRIFRONS izveidojis auglīgu sadarbību ar Rīgas cirku. Līdz cirka ēkas renovācijas uzsākšanai trupa sadarbībā ar cirka komandu veidoja māksliniecisko programmu vecajos zirgu un ziloņu staļļos, ievadot konceptuālās pārmaiņas un apdzīvojot telpas, kas iepriekš skatītājiem bijušas nepieejamas. Sākot ar 2020./2021. gada sezonu par trupas mājvietu uz laiku kļuvusi bijusī Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Āgenskalnā, Zeļļu ielā 25.