Vēsturisks mīlasstāsts LV vs RU

Pēc ikdienas motīviem
Reiņa Botera Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mākslas maģistratūras studiju diplomdarbs

1 h 10 min | 14 eur / 19 eur

LV vs RU ir vēsturisks mīlasstāsts par latviešu un krievvalodīgo attiecībām. Izrāde balstīta stāstos par radošās komandas dzīves laikā piedzīvoto. Ikdienišķas atzīšanās mīsies ar aizspriedumainām etīdēm, dokumentāliem video fragmentiem, apcerīgu mūziku, mīlēšanu un lamāšanos.

Iestudējuma tapšanas procesā aktieri apgūst viens otra dzimtās valodas. Igors Nazarenko apgūst latviešu un Jānis Kronis krievu valodu, lai varētu uzrunāt to sabiedrības daļu, ar kuru līdz šim ir izvairījušies sazināties valodas barjeras dēļ.

Izrāde ir divvalodīga - latviešu un krievu valodā - ar mērķi satuvināt iepriekš minētās sabiedrības grupas, kurām kopīga mākslas pieredze ar bilingvālu saturu ir rets notikums. Režisors uzskata: “Katrs Latvijas iedzīvotājs, ja ne piedzīvojis, tad vismaz dzirdējis par dažādu sabiedrības grupu vēsturisko un mūsdienās pastāvošo sašķeltību. Izrādē meklējam, kas šo sašķeltību ir veicinājis. Varbūt tā ir mūsu pašu iedomāta un uzbūvēta siena, kura, satiekoties aci pret aci un iepazīstot otru pusi, izzūd pilnībā?”

Pirmizrāde: 2019. g. 1. jūnijā

***

“LV vs RU” – историческая история любви об отношениях между латышами и русскими. Постановка основана на историях жизненного опыта творческого коллектива. Повседневные, обычные признания будут чередоваться с обывательскими этюдами, документальными фрагментами видео, вдумчивой музыкой, любовью и ругательством.

В процессе создания постановки актеры изучают родные языки друг друга. Игорь Назаренко изучает латышский язык, а Янис Кронис – русский, чтобы обратится к той части общества, с которой до сих пор избегали общения из-за языковых барьеров.

Творческая группа постановку создает на двух языках, латышслом и русском, с целью сблизить группы общества, которым общий опыт искусства с двуязычным контентом редкое событие. Режиссор считает: "Каждый житель Латвии если не испытал, то по крайней мере слыхал об историческом и современном разделении разных групп общества. В спектакле ищем, что способствовало этому разделению. Может быть, это наша воображаемая и построенная стена, которая, когда сталкивается лицом к лицу и знакомится с другой половиной, полностью исчезает?"

***

Programmas "Latvijas skolas soma" koordinatore Anna: anna@kvadrifrons.lv / +371 28807325

IZRĀDE NOTIEK BIJUŠAJĀ LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĒKĀ, ZEĻĻU IELĀ 25. PĒC IZRĀDES SĀKUMA SKATĪTĀJI ZĀLĒ NETIEK IELAISTI.

Sadarbības partneris: VSIA Rīgas cirks
Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas dome

Radošā komanda

Režija: Reinis Boters
Dramaturģiskais atbalsts: Klāvs Mellis
Aktieri: Jānis Kronis, Igors Nazarenko
Gaismu mākslinieki: Jānis Sniķers, Kārlis Staņa
Video māksliniece: Laima Hauks
Operators: Āris Matesovičs
Producente: Marta Kraujiņa

***

Творческая команда

Режиссер: Reinis Boters
Драматургическая поддержка: Klāvs Mellis
Актеры: Jānis Kronis, Igors Nazarenko
Художники по свету: Jānis Sniķers, Kārlis Staņa
Видео художница: Laima Hauks
Оператор: Āris Matesovičs
Продюсер: Marta Kraujiņa

Foto: Margarita Germane
Foto: Margarita Germane
Foto: Margarita Germane
Foto: Margarita Germane
Foto: Margarita Germane
Foto: Margarita Germane